Przemysł obronny

Spółka Spiroflex Sp. z o. o. otrzymała Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Specyfika produkcji dla przemysłu obronnego wymaga specjalnego podejścia i doświadczenia przy wytwarzaniu części co zapewnia nasza doświadczona kadra oraz rozbudowany park maszynowy. Do procesu wytworzenia komponentów wykorzystujemy m.in. wycinarki laserowe i wodną, wykrawarkę, prasy krawędziowe, stanowiska spawalnice oraz lakiernie proszkową. Wdrażamy kolejne normy jakościowe dla motoryzacji i kolejnictwa, co dodatkowo zagwarantuje Państwu wysoki standard realizowanych zleceń.

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Koncesja B_070_2014

Firma otrzymała koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.