Certyfikacja procesu spawania

Dbając o jakość swych usług i produktów Spiroflex Sp. z o.o. uzyskała certyfikat zgodności z normą EN ISO 3834-2. Certyfikat ten potwierdza, że firma spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych. Uzyskany certyfikat daje klientom potwierdzenie, że usługi i produkty wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel co istotnie wpływa na jakość

.