Automatyczny system składowania

W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy dużą inwestycję, tzn. montaż systemu składowania z użyciem układnicy magazynowej. W znaczy sposób usprawniło to nasze procesy produkcyjne. Automatyczny system składowania przystosowany do 146 miejsc paletowych o wymiarach 3000×1500 mm przeznaczonych do magazynowania arkuszy blachy, profili, rur, prętów oraz innych materiałów o dużych gabarytach lub masie.

Zwiększyło to naszą wydajność i zapewniło oszczędność powierzchni, poprawiło w znaczony sposób bezpieczeństwo pracy i przyczyniło się do sprawniejszego kontrolowania procesów magazynowych.